Doučování
Předškolní příprava
Příprava na přijímací řízení 

Nabízím následující služby:

 • Individuálně doučuji určité předměty, učivo nebo pomáhám dětem s nácvikem dovedností
  Individuální doučování z českého jazyka, matematiky, ale i dalších předmětů. Nabízím též nácvik čtení, psaní pro děti s problémy - zejména poruchou zrakové či sluchové percepce, děti s dyslexií, dysgrafií, dyskalkulií atp.
 • Připravuji předškolní děti na vstup do školy
  Systematická příprava dětí na školu formou hry, jejímž cílem je pomoci dětem rozvíjet základní dovednosti potřebné pro dobrý start ve škole (rozvoj grafomotoriky - uvolňování zápěstí, správný úchop tužky, manipulace s nůžkami, rozvoj matematických představ, rozvoj sluchové analýzy nutné pro čtení atp.)
  Forma: individuální nebo malá skupina
 • Připravuji na přijímací řízení na víceletá gymnázia
  Příprava je určena zejména pro žáky pátých ročníků, kteří se chtějí připravit na víceletá gymnázia.
  Forma: individuální nebo skupinové kurzy s malým počtem dětí
 • Učím děti "Jak se učit?"
  Společně s dětmi (žáky základních i středních škol), hledáme vhodné postupy a metody, jak se efektivně učit, připravovat na vyučování, testy, písemné práce, ale i přijímací zkoušky, maturitu.
  Forma: individuální nebo workshopy

Skupinové kurzy

Termíny skupinových kurzů předškolní přípravy, přípravy na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia a workshopy na téma "Jak se učit?" připravujeme.

Ceny individuálních služeb

Individuální doučování
400 Kč / 45 minut
Individuální předškolní příprava
400 Kč/ 45 minut  (při dvou dětech 330 Kč)
Individuální příprava na přijímací řízení na víceletá gymnázia
400 Kč/ 60 minut  (při dvou dětech 350 Kč)
Individuální konzultace učebního stylu aneb Jak se učit?
(rozbor učebního stylu dítěte, vytvoření učebního plánu a seznámení s technikami, jak se efektivně učit)
500 Kč / 60 minut

Chcete-li se objednat nebo máte jakékoliv dotazy...

Vaše osobní údaje budou použity v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů, které naleznete ZDE