O FORMÁCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Semináře - jsou určené pro menší skupiny do 20 osob. Probíhají interaktivně (formou workshopu) - vždy jsou do nich zapojeni samotní účastníci. Vždy jsou laděné tak, aby téma mohli účastníci uchopit ze svého vlastního pohledu. Pracujeme s různými pracovními listy, přehledy, myšlenkovými mapami a dalšími interaktivními prvky. Součástí je vždy diskuse nad tématem, jejímž cílem je zejména vzájemná inspirace účastníků tzv. "učení se navzájem". Semináře mohou mít různou délku  - od formy dvouhodinové až celodenní. Jsou vhodné pro malé pracovní týmy, zájmové skupiny dospělých ev. pro skupinu dětí resp. dospívajících. 

Školení  - jsou chápána jako druh semináře pro více než 20 účastníků.  Jde zejména o formu přednášky na dané téma s možností závěrečné diskuse. I školení jsou, jako semináře, vedeny interaktivnější formou, ale s tím, že nelze při větším počtu lidí pracovat individuálně do té míry, jak tomu je na školeních. 

Kurzy - tvoříme pro skupiny do 20 osob. Jedná se o edukační programy rozdělené do určitého počtu lekcí (setkání) zaměřené na cílené získání nějaké dovednosti, realizaci změny v životě účastníka. Délka kurzu a počet lekcí závisí na daném tématu. 

REALIZOVANÁ TÉMATA SEMINÁŘŮ, KURZŮ, ŠKOLENÍ

Výběr témat nejčastěji realizovaných vzdělávacích akcí: 

  • Prevence syndromu vyhoření (seminář, školení nebo kurz především pro pomáhající profese)
  • Prevence a eliminace stresu na pracovišti (seminář pro pracovní kolektivy, týmy)
  • Jak na vhodný time management (seminář pro pracovní kolektivy, týmy)
  • Jak si udržet motivaci ke změně (seminář)
  • Motivace dětí ke změně životního stylu (seminář pro rodiče nebo pedagogické pracovníky)
  • Jak vybrat vhodnou školu pro naše dítě (seminář ev. přednáška pro rodiče)
  • Jak podpořit dítě s problémovým chováním ve škole (seminář pro rodiče nebo pedagogické pracovníky)
  • Jak se efektivně připravit na maturitu aneb strategie učení (seminář či přednáška pro studenty)
  • Jak podpořit efektivní komunikaci pedagogických pracovníků s rodiči (seminář pro pedagogy, asistenty pedagoga, trenéry, vedoucí kroužků apod.) 

Kontaktujte mě...

Vaše osobní údaje budou použity v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů, které naleznete ZDE