7 +1  šťastných kapitol mého života

     Ještě než začnu vyprávět příběh o svých "šťastných životních kapitolách" ráda bych předeslala, že svůj život, zejména s odstupem času, chápu jako neobyčejně neobyčejný.  Dopřál mi, abych si splnila většina snů, které jsem měla a stalo se v něm mnoho okamžiků, které byly pro můj život požehnáním, i když  řada z nich tak na první pohled nevypadala. Na tomto místě jsem se rozhodla vybrat sedm momentů, sedm kapitol mého života, které považuji v současné době pro svou práci i osobní život za nejdůležitější. 

     Kapitola první - O nepoučitelné učitelce
     Jak říká s nadsázkou můj tatínek: "Ty sis tu svoji katedru stavěla už od malička!" A je to pravda. Od malička jsem se toužila stát učitelkou. A když o tom tak přemýšlím, asi jsem už tenkrát cítila, že je to správná životní cesta. První "velké štěstí" mě potkalo v době, kdy se rozhodovalo, kam dál po základní škole. Psal se rok 1989. Nebýt listopadové revoluce, nevím, zda by se můj sen "být učitelkou" splnil. Z politických důvodů bych zřejmě studovat nemohla. 
     Studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze mi do života přinesla celou řadu velmi inspirativních lidí jako je pan profesor Hejný, paní profesorka Spilková, pan profesor Sokol a mnoho dalších. Právě jmenované a další osobnosti byly pro můj život obrovským požehnáním. Navedly mě totiž na cestu pedagogiky přistupující k dítěti i jeho rodině s respektem a pochopením. Naučily mě lásce k tomuto povolání a ukázaly mi nutnost brát jej jako poslání, když už si učitelství jako povolání vyberu. 

     Kapitola druhá - Moje děti 
     Dalším štěstím a inspirací byla možnost stát se dvojnásobnou maminkou. Syn Jirka je v současné době již plnoletý, Jaromír se narodil s odstupem deseti let. Díky Jirkovi vím, jak náročné je projít školským systémem, pokud má dítě ADD (poruchu pozornosti s hypoaktivitou), dospíváním - pubertou a přechodem do dospělosti. Díky Járovi poznávám svět dětí s rysy Aspergerova syndromu (poruchy autistického spektra). Dostala jsem tím tudíž do života dar vcítit se do rodičů, jejichž dítě má nějaký problém či hendikep. Vím, co znamená smiřovat se s tím, že se mé dítě často "nevejde do škatulky", je jiné, potřebuje v mnoha ohledech speciální přístup. 

     Kapitola třetí - Učím se "léčbě slovem"
     Život mě také na několik let zavál do oblasti poněkud vzdálené od školství. Měla jsem tu čest spolupracovat s paní doktorkou Ivou Málkovou, zakladatelkou společnosti STOB - Stop Obezitě www.stob.cz, mimo jiné i skvělou psycholožkou a odbornicí na kognitivně behaviorální psychoterapii. Díky ní jsem se dostala k práci s obézními dětmi a jejich rodinami. 
     Jak při pedagogické práci, tak i při práci s dětmi s nadváhou jsem cítila, že bych k tomu, aby ze mě byl dobrý učitel a terapeut, potřebovala ještě něco více. Dospěla jsem k rozhodnutí nastoupit do psychoterapeutického výcviku. Vzhledem ke svému zaměření jsem si vybrala výcvik v systemické a rodinné psychoterapii. Byly to báječné roky, kdy jsem se měla možnost naučit způsobu, jak účinně pomáhat dětem i dospělým, které život dostal do nepříjemné situace. Naučila jsem se tak "léčbě slovem", která nezpochybňuje konání člověka a drží se přesvědčení, že každý člověk v danou chvíli dělá to nejlepší, co umí. Chápe člověka jako experta na svůj život a roli terapeuta jako průvodce, který pomáhá nacházet individuální cestu vedoucí k řešení problému. Praktikování psychoterapie mi pak dalo důvěru ve zdroje člověka najít správnou cestu z jakékoliv situace. 

     Kapitola čtvrtá - Jak podpořit dítě s problémovým chováním ve škole 
     Další skvělou zkušeností, jak pro profesní, tak soukromý život, se stala možnost pracovat na pozici učitelky ve speciální třídě pro děti s lehkým mentálním hendikepem. Byly to úžasné téměř dva roky, které jsem strávila s báječnými, bezprostředními dětmi s různými problémy a příběhy. 
     Zde se mi potvrdilo, že absolvování psychoterapeutického vzdělání bylo správnou volbou. Spojení pedagogiky a psychoterapie mi totiž přináší zcela jinou perspektivu pohledu na práci s dětskými, ale i dospělými klienty. 
     Velkou radost mám také z možnosti  podělit se o své zkušenosti v knize, která vyšla na podzim roku 2017 v nakladatelství Pasparta. Nese název Jak podpořit dítě s problémovým chováním ve škole  a najdete v ní devět příběhů, prostřednictvím kterých jsem se snažila ukázat, jak lze nahlížet na různé "problémové chování" z více úhlů. Více si o knize můžete přečíst ZDE.  

     Kapitola pátá -  Poznávám život lidí s hendikepem
     Psychoterapie mi otevřela dveře k různým světům. Jedním z nich je i svět lidí s tělesným hendikepem v rehabilitačním centru Rehafit (www.rehafit.cz). Velice si vážím všech, kdo zde pracují. Jsou to skvělí lidé a  odborníci věnující se zejména vozíčkářům, lidem dětskou mozkovou obrnou, roztroušenou sklerózou, ale i  dalšími diagnózami. Mimo to samozřejmě pracují i s ostatní klientelou, tedy lidmi, kteří nemají tělesný hendikep, ale z nějakého důvodu potřebují docházet na rehabilitaci. 

     Kapitola šestá - Sama na i za sebe!
     Jak už to tak bývá,  život nás často vede různými cestami a nejednou postaví před křižovatku, kde musíme udělat zásadní rozhodnutí, jakým směrem se životem vydáme dál. A taková křižovatka se objevila i v mém životě. Zjistila jsem totiž, že bych si ráda začala plnit další ze svých snů - začít už konečně dělat věci, které umím "po svém", aby dávaly smysl - zapadaly do sebe a netříštila jsem pozornost a síly sezením na mnoha židlích.
     Proto jsem se rozhodla jít cestou nabízení svých služeb,  které mi umožní vhodně spojit roli psychoterapeuta a pedagoga. Ke své velké radosti pracuji také "pod křídly" rehabilitačního centra pro tělesně hendikepované Rehafit, o kterém jsem se zmínila výše. Tím jsou moje služby dostupné i lidem s hendikepem, což dává mé práci další, pro mě důležitý, rozměr. 

     Kapitola sedmá - Těším se, co bude dál....
     Sedmá kapitola se v mém životě právě začíná psát. Těším se z každého stávajícího i nového klienta, kterému mohu pomoci s životními starostmi, a to jak v soukromé praxi, tak i v organizaci Brandýský Matýsek, MAP II pro Brandýsko, tak Rozum a Cit, z.s. Mám hlavu plnou nápadů, jak své služby ještě zdokonalovat, a začínám si uvědomovat, že se mi i plní sen dělat věci podle své životní filosofie, podle svých životních zásad. 

     Kapitola další - Už vím, kam dál...
... a  jsem velmi šťastná, protože všechny mé zkušenosti se zúročily... pracuji nyní jako expert na inkluzi v rámci grantu MAP II Brandýsko, která mi umožnila mít kancelář na bradýském zámku a dále se podařilo realizovat grant EU v rámci výzvy MPSV - kde budeme moci podpořit děti s problémy v učení a chování ve škole. Na brandýském zámku  a také v kanceláři na Senovážném nám. 23 mám skvěle zařízené kanceláře - terapeutovny, kde pracuji se svými - zejména dětskými - klienty. 

   A pokud se stanete spoluautorem této nebo dalších šťastných kapitol mého života tím, že využijete mých služeb, nebo je doporučíte těm, kdo by je mohli potřebovat, budu velmi ráda.   

Vaše Jana Divoká