Stáhněte si pracovní e-book  

MŮJ POZITIVNÍ TÝDEN

Posilujte svou sebeúctu

Váš e-mail bude použit v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

Zaměřte pozornost na pozitiva...

nacházejte, co posiluje sebevědomí.

Začněte o sobě vyprávět pozitivní příběh...

posilujte tím svou sebeúctu.

Získejte svůj seznam
TOP pozitivních zážitků...

a jeho prostřednictvím se lépe vypořádejte s těžkostmi v životě.