Jak přežít výběr školy a přijímačky ve větším klidu?

Řadu rodičů a dětí čeká náročné období volby školy, což  je v mnoha případech spojeno i s  nutností přípravy na přijímací zkoušky. Pokud se situace týká právě vás, snad budou následující postřehy z dlouholeté pedagogické a psychoterapeutické praxe nápomocné k tomu, abyste toto období prožili vy i vaše děti v co možná největším klidu.

Pokuste se zachovat nadhled a netlačte příliš!

Je zákonité, že bychom si přáli pro své dítě to nejlepší. A někdy považujeme za nejlepší právě to, že se dostane na gymnázium či střední školu, což však většinou obnáší i nutnost obstát v přijímacích zkouškách. Někdy se na tuto možnost upneme příliš a  na děti vyvíjíme nepřiměřený tlak, který pak může vést k různým problémům. V praxi se setkávám se zodpovědnými dětmi, které nechtějí zklamat, což jim navozuje úzkostné stavy, nebo dětmi, které v důsledku tlaku rodičů začnou bojkotovat přípravu do školy, vykazovat nevhodné chování, jsou častěji nemocné atp.

Jako lepší se ukázal přístup, kdy děti vedeme ke včasné a systematické přípravě na přijímací zkoušky, což někdy přináší i nutnost pomoci jim překonat nechuť, ale sami se pokoušíme o patřičný nadhled a snahu nebrat možnost neúspěchu jako „životní katastrofu“, protože existuje celá řada jiných řešení, která se ve výsledku mohou ukázat jako daleko lepší.

Zvažte, zda je víceleté gymnázium pro dítě správnou cestou!

Především rodiče dětí, které se hlásí na víceletá gymnázia z pátého ročníku, by měli dobře zvážit, zda jde o cestu vedoucí správným směrem. O problematice se vede řada odborných diskusí. Mezi rodiči panuje názor, že děti, které se dobře učí a zůstanou na základní škole i na druhém stupni, se nebudou rozvíjet tak, jako na gymnáziu, protože zůstanou mezi „podprůměrnými dětmi“. Na druhou stranu se zamysleme, jak se může vyvíjet situace, pokud se na víceleté gymnázium (díky velmi  intenzivní přípravě) dostane dítě, které není studijní typ nebo není vyzrálé tak, aby zvládlo nároky školy.

Jakou školu zvolit?

Při výběru střední školy pro děti z devátých tříd je vhodné  se zaměřit na jejich silné stránky a zájmy. Pro děti, které jsou studijními typy, baví je učení a mají předpoklad, že by mohly vystudovat vyšší odbornou či vysokou školu, je  jistě vhodnou volbou gymnázium. V současné době bývají gymnázia i určitým způsobem zaměřená (technicky, na pedagogiku atp.). Je-li dítě nějakým způsobem zaměřené – má záliby kreativního směru, technické, sportovní atp., pak je vhodné zvážit odborně zaměřenou střední školu či odborné učiliště, dle vztahu dítěte k učení či s přihlédnutím k jeho prospěchu ve škole.

O výběru vhodné školy se jistě poraďte ve škole s učiteli, výchovným poradcem, školním psychologem či v pedagogicko-psychologické poradně, která se zaměřuje na poradenství při volbě povolání. Při rozhodování o konkrétní škole je vhodné využít dny otevřených dveří.

Je prohrou, když jde dítě jen na „učňák“?

V poradenské praxi se setkávám se spoustou dětí, které nastoupily na střední školu nebo maturitní obor a zjistí, že nároky studia příliš dobře nezvládají. Pokud dítě učení nebaví, je spíše manuálně zručné, pak nastává otázka, zda není vhodnější, aby nastoupilo na tříletý obor, získalo výuční list a v budoucnu vykonávalo řemeslo, v kterém bude dosahovat úspěchů, bude jej bavit a naplňovat. Této volbě také nahrává skutečnost, že většina odborných učilišť nabízí nástavbovém studium, prostřednictvím kterého lze maturity dosáhnout.

Co když situaci a stres ohledně výběru školy a přijímacích zkoušek přeci jen nezvládáme?

I když se snažíme udělat vše nejlépe, jak jen umíme, někdy může nastat situace, kdy ztrácíme přehled a dostáváme se do nepřiměřeného stresu. Praxe ukazuje, že je vhodné vyhledat včas odborníka, který pomůže dítěti i rodině situaci zpřehlednit a  najít vhodné postupy, jak ji zvládnout.

Potřebujete-li (nejen v tomto ohledu) pomoci s problémy týkajícími se výběru školy, zvládání přijímaček či řešení psychicky vypjatých, stresových momentů, ráda nabídnu své poradenské služby. Pomohu situaci zmapovat a vymyslet vhodné postupy či doporučím další vhodné odborníky.

Informace o poradenství naleznete ZDE.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů