Zde najdete ke stažení materiály k projektu Rozum a Cit pro školy a evaluační zprávy vč. jejich příloh: